Koniec sveta 21.12.20012. Áno, či nie? Mliečna Dráha
 

To, že sa niečo stane, je dneska už úplne jasné. V tomto období nastanú také veľké zmeny, že ludia nemali po tisíce rokov možnosť niečo podobné zažiť. Neviem či sa máme tešiť, že toto šťastie postihlo zrovna nás. V následnom článku sa pokusím vysvetliť z rôznych hladísk, čo to je ten "koniec sveta".
 Budeme sa pohybovať od materialzmu až po duchovno. Žial, niektoré použité technické termíny by si zaslúžili rozsiahly popis ktorý je mimo hraníc tohto článku. Ďalej čítajte:

 - Astronomický/Astrologický popis
 - Historický popis
 - Duchovné a energetické zmeny
 - Vplyv na zem a náš život
 - Ekonomické zmeny

Astronomický/Astrologický popis
 Naša zem sa otáča okolo slnka. Jeden oblet je pozemský rok. Naše slnko sa otáča okolo stredu galaxie raz za 25 920 rokov. To je jeden slnečný rok. Hore na obrázku môžte vidieť našu galaxiu ktorá sa nazýva Mliečna dráha. Jej stred obletí slnko spolu s našou zemou raz za 25 920 rokov. Tuto dráhu rozdelili astronómovia na 12-násť častí. Ako keby mesiace slnečného roka pomenované podľa znamení zverokruhu. Jeden mesiac slnečného roka trvá 2 160 rokov.
 Práve teraz opúšťame odobie rýb a presúvame sa do obdobia vodnára ktoré bude trvať 2 160 rokov. Táto zmena nastane 21.12.2012 11 hodín a 11 minút. Tento bod nazývame začiatok slnečného roka. Slnko a zem pretnú rovinu galaxie a ocitnú sa v oblasti s najhustejšou hmotou. Tento deň by sme mohli prirovnať k polnoci 1. januára nášho kalendára. Je to začiatok nového slnečného roku. Toto vedeli staré civilizácie Mayov, Egypta alebo Číny. Dodnes je pre nás záhadou odkial mali také podrobné informácie o vesmíre a pohybu planét.
 Tak ako letí slnko okolo stredu galaxie stretáva sa s rôznou hmotou a energiou a s ním letí aj naša zem. Táto dráha nie je kruhová ale má tvar elipsy ktorú nazývame ekliptika.
Slnečný rok
 Tak ako sa slnko pohybuje po tejto dráhe, mení sa aj hviezda ktorá ukazuje na sever nášho zemského pólu. Tento pohyb sa volá precesia. Predchádzajúca hviezda ukazujúca na severný pól bola Alpha Draconis v súhvezdí draka.
  To, že dráha slnka okolo stredu galaxie je ekliptická, má za následok, že sa nám, zdá akoby čas bežal rýchlejsie, nové objavy prichádzajú stále častejsie a častejsie. Maximum "rýchlosti" nastane na začiatku slnečného roku, potom sa začne čas akoby spomalovať.
 Informácie starých civilizácií o tomto procese boli ohromujúce. Tak ako by dnes asi nikoho neprekvapilo keď niekto povie, že v januári bude zima alebo z východom Síria sa rozvodní rieka Nil, asi by sme boli velmi prekvapený keby niekto oznámil, že roku 2026 bude velký hladomor. Staré civilizácie nie len že poznali pozemský rok a jeho meniace sa obdobia, ale tak isto poznali aj slnečný rok a jeho vplyv na zmeny na zemi.
Historický a časový popis.
 Staroveké civilizácie nielen že vedeli popísať okolitý vesmír, ale videli aj dopredu a dokázali predpovedať udalosti v čase podľa kalendára ktorý používali. Egyptská sfinga je jednou z najstarších stavieb na zemi postavená pred 11 000 rokmi. Jej hlava leva zodpovedá časovému umiestneniu do obdobia leva v slnečnom roku. Najstaršie výtvory vyrobené ľudskou rukou sú Trilithony - obrovské kamene v Baalbeku a El Aqsa ktoré sú tak masívne, že s nimi nepohla ani posledná katastrofa sveta. Vážia 1 200 ton a sú velmi presne uložené. Dodnes nemáme technológiu ktorá by s nimi čo i len pohla. Pravdepodobne sa jedná o umele vzniknuté kamene na bázi polymeru pred vyše 12 000 rokmi.
Trilitones
 To jediné zostalo po pôvodnej civilizácii z ktorej sa zachránila iba malá komunita ľudí, ktorá založila nový svet známy ako Starý Egypt. Ich cielom bolo vybudovať nové spoločenstvo založené na duchovnej úrovni bez materiálnej závislosti. Zánik jednej civilizácie a vznik druhej nebrali ako katastrofu, ale ako prirodzený prerod starého sveta do novej kvality. Ich duchovná úroveň ich viedla k presvedčeniu, že rozvoj ľudstva nie je založený na materiálnom blahobyte, ale na získaní vnútorného kludu a harmónie. Iba tak je možné pretvoriť človeka živočicha na vyššiu bytosť.
Koniec Mayského kalendára neznamená fyzický koniec sveta, tak ako nenastane koniec sveta keď náš nástenný kalendár končí 31 decembra. Je to len koniec jednej epochy sprevádzaný hlbokými zmenami.
Duchovné a energetické zmeny
 Múdri ľudia tejto planéty dávno vedeli že naša zem prechádza cyklickými zmenami. Najbližšia zmena nastane 21.12.2012. No nestane sa tak v jednej sekunde ale postupne v dlhšom období ktoré už začalo. Zmeny budú také velké, že si to málokto z nás vie predstaviť. Príchod Ježíša Krista na našu zem, ktorý si nedovolí spochybniť žiadny historik, mal za úlohu pripraviť ľudstvo na túto zmenu. Ježíš nabádal ludí aby sa zbavili pýchy, závisti, zloby a stali sa vyššími bytosťami. On sám však vedel že je to marné.
  Priemyselné koncerny vyciciavajú našu zem a finančné korporácie ožobračujú už aj tak chudobných ľudí. Pohár pretiekol. Následujúca reťaz udalostí otrasie základmi myslenia aj týchto ľudí. Spustí sa lavína udalostí (popísaných ďalej) ktorá zničí všetko čomu teraz veríme. Zasiahne hlavne tých ludí ktorí si zakladajú na blahobyte, peniazoch kariére a iných statkoch. Náš svetonázor a rebríček hodnôt sa rapídne zmení pôsobením vonkajších okolností. Musim priznať, že predchádzajúce vety sú mimo obzoru materiálne založeného človeka, ale svet treba vnímať komplexne kedy hmota a energia vychádzajú z tej istej podstaty.
Vplyv na zem a náš život
 Najviac viditeľnou bude zmena podnebia. Zemské póly zmenia svoju polaritu a dojde k ich posunu. Takéto niečo zaznamenali geológovia už 14 krát. Od doby keď boli uskutočnené prvé merania sa severný pól zeme posúva stále rýchlejšie. Póly zeme sa dostanú mimo chladné podnebie a začne sa topiť ľad. Florida a Holandsko budú zatopené. Austrália úplne vyschne. Sever Africkej púšte sa stane úrodnou zemou. Severná amerika sa stane ťažko obyvatelnou. Zníži sa úroda plodín. Golfský prúd prestane prinášať teplo do Európy, čo pocíti hlavne Veľká Británia. Zvýši sa počet nešťastí a havárií.
 Pokiaľ si pozrieme predpovede slávnych veštcov tak by sa mali udiať nasledovné veci.
- slepá veštica Vanga prorokoval príchod mimozemštanov na rok 2010 na územie Maďarska
- scenár zmien pre Európu sa má začať v Anglicku a následne sa má rozšíriť na Európsky vojenský konflikt.   (koniec sveta si mnohý predstavujú ako velkú bitvu - Armagedon).
- Nedostatok potravín a ich neúroda.
- zánik USA tak ako ho poznáme teraz.
- zatopenie rozsiahlych oblasti vodou alebo naopak ich vysušenie na púšť.
- zmení sa podstata kresťanstva. Hlava církve sa presunie do Španielska.
- zánik materiálnych väzieb. Kto sa ich nevzdá bude "ukončený".

Tieto zmeny sa neuskutočnia s láskavým rozhodnutím našich politikov, ale pod tlakom situácie ktorá bude tak katastrofická že nebude inej cesty. Kupodivu, Slovensko a Česká republika si má viesť velmi dobre. Pôvodne spolu tvorili tak pevné a nedobytné jadro, že ich museli "najvyšší" tohto sveta rozdeliť na dvoje aby ich mohli ovládnuť.
 Duchovné sily sa snažili premeniť Nás ľudí z materialisticky zmýšlajúcich konzumných tvorov na vyššie bytosti pozvolnou cestou zmien. Toto sme vo svojej hlúposti nepochopili a preto nastal čas prínutiť ľudí byť lepšími cestou bolestného prerodu.
Ekonomické zmeny
 Všetci odborníci sa zhodujú v tom, že každá kríza - teda aj finančná- je v podstate morálna kríza. Priznali , že bankári klamú, ľudia čo si berú úver klamú, každý sa snaži nahonobiť si a nepozerá na následky. Ako môže kríza pominúť ak je v ľuďoch? Zmenia sa tito ľudia ? No asi by museli byť v oveľa väčšom srabe, aby sa začali meniť.
A ak je morálna kríza v bankovnictve, aká je napríklad v politike ?
  Aké sú teda vyhliadky ľudstva? Tak ako vyhynuli dinosaury tak vyhynie aj ten kto nepochopí novú situáciu. Dolár ako svetová rezervná mena zanikne. Nahradí ho Euro alebo nová mena na ktorej má veľký záujem Čína, Rusko a Argentína. Celá severná amerika bude platiť novou menou Amero. Bankový systém sa úplne zmení. Banky budú nútené preisť na úvery za minimálne úroky. Bankovníctvo USA sa celé zosype ďalšou finančnou krízou. Najbohatší ľudia tejto planéty si uvedomia, že tu už nejde o ich zisky ale o ich vlastné prežitie. Vlády budú musieť priniesť do praxe technológie ktoré si schovávajú v tajných šuplíkoch. Mnohé firmy skrachujú. Praskne finančná bublina a skutočná hodnota peňazí sa vráti na svoju reálnu hodnotu.